Karate Kids


Karate Kids-partiet er for barn i 1-3. klasse. Nytt parti starter tirsdag den 14. januar 2020.

På Karate Kids-partiet undervises karate på barnas premisser, med lek, og mye vekt på generell motorikk og koordinasjon.

Karate Kids-elever har egen avslutning i desember og juni.

Treningstidspunkter for Karate Kids (1-3. klasse):

Tirsdag: 17.45 - 19.00
Fredag:

17.00 - 18.00

Man velger selv om man vil trene en eller to ganger i uka.

NB! I VINTERFERIEN HAR KARATE KIDS FRI!

Antrekk: Ta på vanlige, komfortable treningsklær. Vi trener barføtt.

Prøvetime er gratis og krever ingen registrering.

Spørsmål? Ta kontakt med en av våre nybegynnerinstruktører, Cathrine Glosli: cathrine.glosli@gmail.com.