Utskriftsvennlig versjon

Shotocup - første runde


Dato   24.11.2018
Hvor   Drammen
Velkommen til Shotocup i Drammen!

Sted: Lierbyen skole/Flerbrukshall, Stokkeveien 2, Lier

Tid: lørdag 24.november

Stevnestart ca 13:00.  Hallen åpner ca kl 12:30. Erfaringsmessig vil stevnet kunne vare til rundt kl 18.30. Lagkata og kumite er de siste klassene som blir avviklet. Det vil bli holdt premieutdeling i kata (og i kumite dersom dette lar seg gjøre av hensyn til tidsskjema) for de yngste barna slik at de ikke må vente til alle er ferdige for dagen.

Det er ikke nødvendig med registrering på stevnedagen, men det er viktig at alle er på plass i tide og at vi får beskjed på begynnelsen av dagen om evt utøvere som allikevel ikke stiller. Alle utøvere bør være på plass fra stevnestart. Unntaket er utøvere som kun skal delta i kumite, disse kan evt møte opp kl 15.00.  Trekningslister vil bli hengt opp i hallen.

Deltakere bes sjekke at de er registrert i korrekt kategori når listene legges ut.

Klasser. Det deles opp etter følgende:

1. Kjønn

2. Grad

3. Alder. Barn er t.o.m. 12 år.

Det vil kunne bli gjort sammenslåinger av klasser dersom dette er nødvendig for å kunne avvikle klassene. Dette avgjøres i samarbeid med hoveddommer.