..

Ukeplan gjeldende f.o.m. uke 3.
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Videregående
17.45-19.00
Tor Anders

Karate Kids
17.45-19.00
Birger

Videregående
17.45-19.00
Cathrine

Nybegynnere
17.45-19.00

Lars Kristian

Karate Kids
17.00-18.00
Birger

KDP
19.00-20.30
Thomas

Nybegynnere
19.00-20.15
Cathrine

KDP
19.00-20.30
Thomas

Fellestrening
19.00-20.15
Johan


Fellestrening

18.00-19.30
Birger

NB! I VINTERFERIEN ER DET ENDREDE TRENINGSTIDER. DISSE FINNER DU HER.

Karate Kids: Barn (Alder: 1. klasse til og med 3. klasse)
Nybegynnere: Nybegynnere (Alder: fra 4. klasse)
Videregående: Gult t.o.m. lilla
KDP: Brunt og sort
Fellestrening: ALLE fargede belter fra hel gult og oppover (inkludert brunt og sort)

NB! Vi minner om at det er fullt mulig å trene på et "lavere" parti enn det ens belte tilsier. For eksempel kan en med gult belte trene på nybegynnerpartiet om man ikke rekker det andre partiet en uke. NB! Men pensum til gradering undervises kun etter partifordelingen ovenfor.