Utskriftsvennlig versjon

Ås Karateklubb: mer enn 30 år med karatehistorie


Ås Karateklubb ble startet i av Øyvind Weberg i 1976. Gjennom de siste tre tiårene har klubben hatt et aktivt og levende karatemiljø for de som ønsker å prøve japansk kampsport. Klubben er kjent for sin brede medlemsmasse, varierte treningstilbud og særdeles gode sosiale miljø. 


Klubben har fulgt karatens fremvekst i Norge fra den spede begynnelsen på 1970-tallet og frem til i dag.

Øyvind Weberg ble gradert til sort belte, antakeligvis som den første Skandinav, av Master Nakayama i Tokyo i 1965. Etter sin gradering trente han 8 år i New York som elev hos Sensei Mori.

Ildsjel
Det hele startet med en meget dedikert mann som hadde fått hemmelig instruksjon av Sensei Nakayama i Japan gjennom flere år. I lokalmiljøet ble det kjent at Øyvind Weberg hadde sort belte i karate. Etter en oppvisning på Ås Rådhus ble interessen så stor at man bestemte seg for å starte en egen klubb. I 1976 startet Ås karateklubb i kjelleren på Ås Rådhus, men det ble fort klart at lokalene verken var særlig legnet til trening, ei heller store nok.

Endelig egne lokaler
Klubben flyttet så til ungdomsskolens gymsal. Dette fungerte greit nok, men felles dusj viste seg å være en utfordring. Dette ble for så vidt løst underveis ved at jentene hadde de første 10 minuttene, og så kom guttene stormende inn etter 9 minutter. Det var altså ingen holdbar løsning i lengden.
Etter en stor felles dugnad ble det nærende Dojo åpnet i en kald vinterdag i 1986. Selve åpningen ble gjort på tradisjonelt vis og daværende formann i klubben, Per Gundersen, forærte klubben ved Sensei Weberg et flott japansk sverd som i dag henger på shinaiveggen.

Karate på heltid
Øyvind Weberg hadde lang fartstid som purser i SAS. Etter åpning av dojo reiste Weberg veldig mye i en toårs periode før han bestemte seg for førtidspensjonering som 55 åring. Han ville da, som den ildsjelen han var, satse 100 % på sitt ulønnede arbeide som hovedinstruktør for Ås karateklubb.

Vant alt som var
I de første årene av klubbens historie var det stor fokus på å vinne konkurranser. Noe vi også oppnådde og da spesielt på ungdomssiden hvor vi var helt suverene. I seniorklassen var vi også godt representert med blant andre Rune Fardal som suveren norgesmester. Det å konkurrere aktivt kostet klubben veldig mye både i tid og ressurser, men var noe som kun kom et fåtall av elevene til gode.

Endret fokus
De senere år har klubbens skiftet retning, fra mer ensidig konkurransepreg til et mer diverst innhold, med hovedfokus på selvforsvarstrening, miljø og rendyrking av klubbens stilart, Shotokan. Viktige faktorer for at dette har lyktes er stabile Senseier og et godt støtteapparat rundt som gjør at det er mulig å tilby en klubb for både konkurranseutøveren og hobbymosjonisten. Sosiale samlinger som klubbmesterskap, treningssamlinger, julebord for de voksne og juletrefest med premieutdeling er viktige elementer som bidrar til det gode sosiale miljøet.

Sensei Thomas Smestad (4. Dan) er klubbens sportslige leder, sjefsinstruktør og Sjef over alle Sjefer.

Fra begynnelsen
Sensei Weberg var med på å starte det som tidligere ble kalt Norges Karateforbund, landets første karateforbund. Der var han aktiv som dommer, deltager og medlem i den tekniske komité. Med årene utviklet dette forbundet seg mer og mer i retning av ren kamp, med redusert fokus på karatens andre elementer og kvaliteter.

Fra det ene forbundet til det andre
Da vi så en mulighet til å skifte organisasjon til NTSF - Norges Tradisjonelle Shotokan Forbund (nå NTKF - Norges Tradisjonelle Karateforbund, red. anm.), med Sensei Masao Kawasoe som teknisk sjef, var valget enkelt. Klubben har beholdt denne tilhørigheten, inkludet sjefsinstruktør, frem til i dag. I tillegg er vi medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Kampsportforbund (NKF).

Neste generasjon overtar
Etter mer enn 30 år som sjefsinstruktør, hvorav de siste var sterkt preget av sykdom, bestemte Sensei Weberg seg på et tidspunkt for å legge inn årene og nyte tilværelsen som pensjonist. I 2009 gikk stafettpinnen videre til en av Sensei Webergs protesjéer gjennom mange år, Thomas Smestad. Sensei Thomas er kjent for sitt høye tekniske nivå, og mangeårige erfaring som konkurranseutøver. Sammen med Sensei Birger Kristoffersen driver de nå klubben.

En æra er forbi
Sensei Weberg døde etter lang tids sykdom, tirsdag den 26. november 2013. Med ham en helt spesiell tidsepoke i klubbens historie forbi.
Han var en stor mann, sier Sensei Birger.
Han var på mange måter større enn livet. En mann med høy moral og med alltid et smil på lur og med glimt i øyet, som vi alle så opp til med stor respekt. Vi minnes ham med glede og et smil.

Mange instruktører
Dagens Ås Karateklubb er en av få klubber med to Senseier. Klubben har et eget driftsapparat for å hjelpe Sensei Thomas og Birger med å få karatehjulene til å gå rundt. I tillegg til styret har klubben en kobbel av 8-10 instruktører som avlaster dem med undervisningen. Som før, foregår all instruksjon og drift på frivillig basis.

Tettere samarbeid
I 2013 inngikk klubben et enda tettere samarbeid med huseier, Ås fysioterapi og treningssenter. De nye fordelene inkluderer et bredt og variert treningstilbud i sal, samt utvidet tilbud innenfor styrke og kondisjon.
– Dette er et fantastisk supplement til karaten, sier Sensei Thomas entusiastisk.
– Vi er glade for å kunne gi våre elever et enda bedre, og mer komplett, treningstilbud.