Utskriftsvennlig versjon

De 20 gylne regler


Gichin Funakoshi skrev de 20 gylne regler for karate (eller Niju kun). I disse reglene, som er tungt påvirket av bushido og zen, ligger Shotokans filosofi. Reglene beskriver idealer som ydmykhet, respekt, medfølelse, tålmodighet, og indre og ytre ro. Funakoshi var av den oppfatning at en karateka som fulgte disse 20 reglene, ville forbedre sin karakter.
 1. In Karate, start with a bow and finish with a bow.
  Karate begynnes og avsluttes med et bukk.

 2. There is no first attack in Karate.
  Karate starter aldri med et angrep.

 3. Karate is a great assistance to justice.
  Karate hjelper deg til rettferdighet.

 4. Know yourself first and then others.
  Lær deg selv å kjenne først, så andre.

 5. Spirit first: techniques second.
  Innsats først, så teknikk. Motivasjon og holdning.

 6. Be ready to release your mind.
  Vær klar til å slippe fri sinnet.

 7. Accidents come out of idleness.
  Uhell kommer av lathet, dovenskap og uoppmerksomhet.

 8. Do not think that you can learn Karate only in the Dojo.
  Tro ikke at du bare lærer karate i dojo.

 9. It will take your entire life to learn Karate.
  Det vil ta deg hele livet å lære karate.

 10. Karate-ize everything.
  Du er også karateka utenfor dojo.

 11. Karate is just like hot water. If you do not give heat constantly, it will again become cold water.
  Karate er som varmt vann, slutter du å varme det blir det kaldt.

 12. Do not think you have to win. Think rather that you do not have to lose.
  Tenk ikke at du må vinne, tenk heller at du ikke må tape.

 13. Victory depends on your ability to tell vulnerable points from invulnerable ones.
  Seier kommer når du kan skille de sårbare punkter fra de usårbare.

 14. Move according to your opponent.
  Beveg deg i forhold til din motstander.

 15. Consider your opponent's hands and legs as you would sharp swords.
  Betrakt alltid din motstanders hender og føtter som skarpe sverd.

 16. As soon as you leave home for work, think that millions of opponents are waiting for you.
  Når du skal gå på jobben, husk at millioner av motstandere venter på deg.

 17. Low stance for beginners, natural stance for advanced students.
  Husk lave stillinger for lavere graderte, og naturlige stillinger for høyere graderte.

 18. Practicing a Kata is one thing and engaging in a real fight is another.
  Trene kata er en ting, å slåss for livet er noe helt annet.

 19. Do not forget:
  (1) light and heavy application of power,
  (2) expansion and contraction of the body,
  (3) slowness and speed of techniques.
  Husk!
  (1) Lett og kraftig bruk av styrke.
  (2) Utvidelse og kontraksjon av kroppen.
  (3) Sakte og hurtige teknikker.

 20. Devise at all times.
  "Devise" er et engelsk verb som har flere betydninger: Finne opp, tenke ut, overveie og testamentere. En annen engelsk oversettelse går slik: Be creative at all times. Vær alltid kreativ.

Mr. Funakoshi's 20 gyldne regler og Dojo Kun er ment som en karatekas retningslinjer for både daglig oppførsel og hjelp til forståelsen av hvordan man blir en bedre utøver.

Videre lesing:

The Twenty Guiding Principles of Karate - The Spiritual Legacy of the Master Gichin Funakoshi (Amazon.com)

24 Fighting Chickens: Interessant dybdeanalyse av Funakoshis prinsipper