Utskriftsvennlig versjon

Innkalling til årsmøte den 4. mars, 2020


Publisert: 29.01.2020
Onsdag den 4. mars blir det avholdt årsmøte i dojo kl. 19.15. KDP-treningen går derfor ut. Det videregående partiet trener som normalt. Nedenfor følger innkallingen.

Innkalling til årsmøte i Ås karateklubb
Onsdag 4.mars 2020 kl. 19:15
Årsmøtet avholdes i dojo Myrveien 10, Ås

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 20.februar til Ås karateklubb, Myrveien 10, 1430 Ås, eller per e-post til bio-kris@online.no.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer kan du laste ned her.

Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet. 

Arbeidstakere:

En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende:

  • arbeidstakere som også er spillere i idrettslaget
  • arbeidstaker som er ansattrepresentant
  • personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke

Oppdragstakere:
Personer som har et oppdrag for idrettslaget som ligner på et ordinært arbeidstakerforhold er ikke valgbar.

Andre personer:
Personer som selv har en økonomisk interesse i driften av idrettslaget eller som er ansatt i, har styreverv eller eierskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar. Det samme gjelder styremedlemmer og ansatte i en slik juridisk person.
Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, kontrollkomité osv.). I organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere personer, må minst to være av det motsatte kjønn.  

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret Ås karateklubb