Utskriftsvennlig versjon

Litt om karate


Karate er en asiatisk kampsport som har sin opprinnelse fra de japanske øyene vi i dag kjenner som Okinawa. Det er et kamp/selvforsvarssystem basert på bruken av hender, føtter, knær, hode og albuer som våpen. Antall utøvere (karatekas) verden over teller i dag mange millioner individer.

Karate er en av mange selvforsvarsformer som eksisterer i dag (Judo, Kendo, Aikido, Kung-Fu, Tae Kwon Do, etc). Denne formen for angrep og forsvar ble opprinnelig grunnlagt i Kina for mange hundre år siden. Det moderne karatesystemet som vi kjenner i dag ble utviklet på øylandet Okinawa og ført til Japan tidlig i det 20. århundre.

Okinawa - midt i mellom
Karate utviklet seg fra den japanske kampformen "te" og den kinesiske kampkunsten Kenpo. Okinawas plassering mellom Kina og Japan medførte at karaten fikk påvirkninger fra begge land. Karate ble introdusert i Japan i 1920-åra, og har siden utviklet seg til de stilartene vi har i dag. Master Gichin Funakoshi var en av de første karatemestrene fra Okinawa som bosatte seg i Japan for å spre karate.

Master Funakoshi
Gichin Funakoshi (1868-1957) var lærer på Okinawa. Gjennom sin ungdomstid og tidlig voksen alder ble han opplært i to former av Okinawa Karate: Shorin og Shorei Ryu. Disse to formene utviklet seg gjennom hans trening til et sammensatt system med gjennomtrengende og lineære spark, slag og blokkeringer. Systemet vektla styrke, hurtighet og rene teknikker. Funakoshi kombinerte treningen med en filosofi om ikke-voldelig oppførsel, høflighet, respekt og toleranse. I 1922 introduserte han sitt kampsystem i Japan etter en invitasjon fra det japanske utdanningsdepartementet. Han ble vel mottatt og fant det for godt å bli boende i Tokyio. Ved siden av trening og lærervirke lagde han kalligrafier, som han signerte med pseudonymet Shoto (Pine Waves). I 1936 ble den første offisielle dojo oppført av studentene hans. Over inngangsdøren skrev de Shotokan ("Shoto sitt dojo") derav navnet Shotokan Karate (se under "stilarter" lenger ned).

Nye takter og utvikling
Etter 2.verdenskrig begynte karate å bre seg sakte utover i verden. Masatoshi Nakyama (1913-1987) regnes som en av hovedårsakene til at karaten har oppnådd den statusen som verdenssport den har i dag. Han var elev av Master Funakoshi, og var i sin tid med på å stifte JKA (Japanese Karate Association). Han grunnla det forbundets instruktørprogram, og sørget for at de nyutdannede instruktørene ble sendt ut i verden for å spre karate. Han skrev mange bøker innenfor temaet, de mest kjente er kanskje 11-bindsserien Best Karate. Karaten kom til Norge sent på 60-tallet, og spredte seg raskt allerede på 1970-tallet. Godt hjulpet av bøker og filmer, har karaten spredd seg til de fleste verdenshjørner, og teller i dag mange millioner utøvere.

Elementer i karate
Den moderne karaten deles inn i tre likeverdige deler:

 • Kihon (grunnteknikker): Kihon er et samlebegrep for slag, spark, blokkeringer og øvrige teknikker. Disse trenes vanligvis uten partner. Formålet er å trene opp korrekte og kontrollerte teknikker, samt perfeksjonere utøverens dynamikk, hurtighet og styrke.
 • Kata (mønster): Kata er den opprinnelige treningsformen i karate, og blir ofte kalt karatens "sjel". Kata er forhåndsbestemte mønster av teknikker, og mange av dem kan historisk spores flere hundre år tilbake.
 • Kumite (sparring): Kumite er den praktiske anvendelsen av grunnteknikkene. Det er to former av kumite: 1) Grunnleggende kumite, hvor angrepet annonseres før det utføres. Det finnes flere varianter av denne formen for kamp. 2) Frikamp, hvor utøverne fritt utfører angrep og forsvar/kontring uten annonsering.

Stilarter
Etter hvert som karaten spredde seg, begynte den også å utvikle seg i forskjellige retninger. Forskjellige instruktører vektla forskjellige elementer, og resultatet er at vi i dag deler karaten inn i flere stilarter. Innenfor stilartene finnes det igjen myriader av forbund og allianser. Vanlige stilarter innenfor karate:

 • Shotokan
 • Shitō-ryū
 • Gōjū-ryū
 • Wadō-ryū
 • Shōrin-ryū
 • Uechi-ryū
 • Kyokushinkaikan
 • Budōkan

Vår stilart: Shotokan
I Ås karateklubb trener vi Shotokan karate. Denne stilarten er karakterisert av dype stillinger og kraftfulle, dynamiske teknikker. Stilarten favoriserer lave stands med rette og direkte slag, spark og blokkeringer. Den krever korrekt holdning, balanse og plassering av grunnteknikker over alt annet. En Shotokan-utøver skal selv under meget vanskelige situasjoner beherske kontroll og utføre strengt definerte grunnteknikker.

Vår sjefsinstruktør: Sensei Masao Kawasoe
Ås Karateklubb tilhører Norges Tradisjonelle Shotokanforbund (NTKF). Vår sjefsinstruktøer er Sensei Kawasoe (8. dan). Han ble født i Japan i 1945, og trente i ung alder blant annet under den verdenskjente Sensei Tsuyama.
Da han skulle ta avgangsprøven som internasjonal JKA-instruktør, sa Sensei Nakayama følgende om han: "Through his mastery of karate basics he has come to reach a level few achieve, his technique inspires all who see it to strive for the ideals of Shotokan Karate." Han flyttet til Storbritannia i 1974. Hans tro på tradisjon, kvalitet og oppførsel er universielt kjent, men det er svært få som er i stand til å utføre de fysiske utfoldelsene han selv gjør. Han regnes som selve levendeggjøringen av karateteknikk.


Videre lesing:
Om Karate - engelsk Wikipedia

Karate Do: My Way of Life, by Gichin Funakoshi (amazon.com)

Karate-Do Kyohan - The master text, by Gichin Funakoshi (amazon.com)

Norges Kampsportforbund: Om karate